බූම් බූම් 4 වැනිදා

Saturday, ජනවාරි 4, 2020 - 10:30
 
රමෝද් මාලකගේ අධික්ෂණයෙන් යුතුව පවත්වාගෙන යනු ලබන කූල් ස්ටෙප්ස් ඩාන්ස් ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ සිසු සිසුවියන්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වීමේ අරමුණින් සංවිධානය කළ බූම් බූම් නර්තන ප්‍රසංගය මේ මස 04 වැනිදා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ  සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. නර්තන අංග 20 ක් පමණ මෙයට ඇතුළත් වන අතර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙහිදී සිය හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.