සසර ගමන 4 වැනිදා දොරට වඩී

Saturday, ජනවාරි 4, 2020 - 10:30
මහේෂ් කුමාරසිංහ නිර්මාණය කළ සසර ගමන ඩී.වී. ඩී. සිනමාපටය මේ 04 වැනිදා සවස කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී එළි දැක්වේ. එය පද්මිණි විජේතුංගගේ නිෂ්පාදනයකි. මෙම අවස්ථාවට සමගාමීව උත්තම සිත්තම් නමින් ළමා කුසලතා එළි දැක්වීමේ වැඩසටහනක් ද පැවැත්වෙනු ඇත.