සංයුක්ත තැටි ද්විත්වයක්

Sunday, ජනවාරි 5, 2020 - 10:30

සමන් ජනරංජන හේරත්ගේ ගී පද සංකල්පනා ඇතුළත් හිනා වෙලා ආ වසන්තය සහ සරත් පීරිස්, උපේන්ද්‍රා නයන කුමාරිගේ විල් පුරා යන සංයුක්ත තැටි ද්විත්වය මෙම මස 05 වැනිදා සවස බදුල්ල සයිමන් පීරිස් අනුස්මරණ ශාලාවේදී එළිදැක්වේ. අමරසිරි පීරිස්, විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි, චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්, දයාන් විතාරණ එදින ආරාධිත ශිල්පීන් වශයෙන් සහභාගි වනු ඇත.