ගෝතමී බාලිකාවන්ගේ සන්නි 19

Sunday, ජනවාරි 19, 2020 - 11:45

 

ප්‍රවිණ නර්තාචාර්ය රැජිනි සෙල්වනායගම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගෝතමී බාලිකාවන්ගේ සන්නි 19 ගායන නර්තන ප්‍රසංගය පසුගිය දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි පැවත්විණි.

 

තිලක් පෙරේරා