මලී දිසානායක රචනා කළ ‘කළු පාට කුරුල්ලා’ කෙටි කතා සංග්‍රහය මේ මස 28 වැනිදා කොළඹ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී එළි දකී.

Tuesday, ජනවාරි 28, 2020 - 12:00