ප්‍රේක්ෂා මේ සතියේ

Tuesday, සැප්තැම්බර් 8, 2020 - 11:00
 
ටවර්හෝල් රඟහල පදනම ඉදිරිපත් කරන ප්‍රේක්ෂා නාට්‍ය උලෙළේ මේ සතියේ නාට්‍ය රංග ගතවනුයේ මෙසේය. නාට්‍ය දර්ශන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේදී පැවැත්වෙනු ඇත.
සැප්තුතම්බර් 04 - උදයසිරි වික්‍රමරත්නගේ තුන්සිය හැට එක
සැප්තැම්බර් 05 - නලින් මාපිටියගේ රාළහාමි
සැප්තැම්බර් 06 - ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ ට්‍රෝජන් කාන්තාවෝ
සැප්තැම්බර් 07 - සරත් ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ ඊඩිපස්
සැප්තැම්බර් 08 - දයානන්ද ගුණවර්ධනගේ බක්මහ අකුණු