“දූවිලි ඕවිලි” සමඟ යමුනා මාලිනි

Saturday, සැප්තැම්බර් 12, 2020 - 14:15

කොළඹ මහජන පුස්තකාල ලේඛක පාඨක සංසදය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන "ලේඛකයෙක් සමඟ හෝරාවක්" විවරණ සැදෑව 2020 සැප්තැම්බර් මස 12 වැනිදා සවස 2.00ට කොළඹ මහජන පුස්තකාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ඒ සඳහා මෙවර ප්‍රවීන ලේඛිකා යමුනා මාලිනිගේ "දූවිලි ඕවිලි" කෘතිය තෝරාගෙන ඇත. එදිනට ප්‍රවීන ලේඛිකා යමුනා මාලිනී ද සහභාගි වීමට නියමිතය.