සුභාෂිණී හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම කෘතිය ‘ගුරුවරුන්ට නං වරුවයි’

Tuesday, සැප්තැම්බර් 15, 2020 - 14:00

නැසීගිය ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චිගේ බිරිය වන සුභාෂිණී හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම කෘතිය ‘ගුරුවරුන්ට නං වරුවයි’ මෙම මස 15 වැනි දින බොරැල්ල නාමෙල් - මාලිනී පුංචි තියටර්හිදී අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනගත කෙරේ.

එහි මුල් දෙසුම සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කරන අතර, විශේෂ ආරාධත දෙසුම ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කරයි. ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරීම දයානන්ද ගුණවර්ධන නාට්‍ය කණ්ඩායම සමන් ලෙනින් සමඟ නිලක්ෂි හැලපිටියයි. මනමේ නාට්‍යයෙන් ලක්ෂානි අමරතුංග සමඟ චමින්ද මිරිහාගල්ල, නිහාරි සෝමසිරි ඉදිරිපත් කරයි.

- නිශ්ශංක