ප්‍රේක්ෂා මේ සතියේ මෙහෙමයි

Wednesday, සැප්තැම්බර් 23, 2020 - 10:15

ප්‍රේක්ෂා නාට්‍ය උලෙළේ මේ සතියේ නාට්‍ය රංග ගතවන පිළිවෙල මෙසේය. උලෙළ කොළඹ එල්ෆින්ස්ටන් සහ මරදාන ටවර් රංග ශාලාවන්හි පැවැත්වේ.

සැප්තැම්බර් 17

විමුක්ති බදුගොඩගේගේ මං මීයෙක් නෙවෙයි (ළමා)

සුරේෂ් මධුෂානිගේ ඒක මැජික් තොප්පියක් (ළමා)

ප්‍රියංවදා ගොඩගේ ගේ පුංචි කුමාරි

සැප්තැම්බර් 18

අරවින්ද පාදුක්කගේගේ ටයිඩිෂෝට්

රුවන් හෙට්ටිආරච්චිගේ මැරෙන්න විදිහක් කියන්න, ඇයි අපිට ඩොමිනියන්ද

සැප්තැම්බර් 21

ග්‍රේෂන් රත්නායකගේ සතගණසොබන

හිමාෂි විතානගේගේ කාටත් හොරෙන්

සමන් චන්දනගේ ස්වයංවරය

සැප්තැම්බර් 22

ගයන් සඳකැළුම්ගේ ඒ සඳත් ඈවරයි

ඉමන්කා ජයවීරගේ මොබයිල්

බාස්කර් ක්‍රිෂාන්ගේ පාල් (දමිල)

සැප්තැම්බර් 23

හේෂාන් කුරුප්පුගේ බෝම්බ ගැහුවට කමක් නෑ සින්දු කියමු

නුවන් ප්‍රියදර්ශනගේ ඩයිනෝසර් ප්‍රේමය

සුරේෂ් මධුශාන්ගේ පොත්හල