ඇළ කණ්ඩියේ සුනිල්

ජූලි 4, 2019

සමන් මහානාම දිසානායකගේ නවතම කෘතිය ඇළකණ්ඩියේ සුනිල් පසුගිය දින එළිදැක්විණි.

වෛද්‍යවරයකු වීමට මැවූ සිහින බොඳ වුවත්, පාතාලයේ දුගී පැලක ඉපිද ජීවිතය ජයගත් මිනිසකු ගැන කියැවෙන අනුවේදනීය නවකතාවකි. දරුණු අපරාධකාරයෙකු වුව ද මානව දයාව, යුක්තිය, අයුක්තිය අසාධාරණත්වය හමුවේ නිහඬ සේවාවක් ඉටු කරන අපූර්වතම චරිතයක් පාදක කර ගනිමින් රචිත මෙම නවකතාව විටෙක සංවේදනීය හා ආදරණීය, බිහිසුණු ලෙසත් ගෙනහැර දක්වයි.

 නිශ්ශංක