නිපුණී සමරක්කොඩි මවන රූ මාදිලි

සැප්තැම්බර් 15, 2022

 

මීදුම් අම්මා, සිතින් සියවරක් ⁣යන ටෙලි නාට්‍යවල රංගනයෙන් දායක වූ නිපුණී මේ දිනවල විකාශය වන රාජිනී ටෙලි නාට්‍යයේ නෙත්මිගේ චරිතය රඟන්නීය.