මලහත්ඉලව්වේ බැලුවම උඹනෙ ධනා

ජනවාරි 24, 2019

ධනංජය සිරිවර්ධනගේ මූණු පොතේ කවදාවත් අප දැකපු නැති කාන්තාවකගේ ඡායාරූප වගයක් තියෙනවා. ඒ කවුද කියලා එක සැරයටම හඳුනා ගන්න බැහැ. හරියට ධනාගේ වැඩිමහල් සහෝදරියකගේ වගේ. දෙවතාවක් නැරැඹුවාට පසුවයි ඒවාහි ඉන්නේ කවුද කියලා කියන්නට පුළුවන් වන්නේ. ආයේ ඉතින් වෙන කවුද කාන්තාවකට ඇඳලා ඒ ඉන්නේ ධනංජයම තමයි. සිල්ලර සමනල්ලු ටෙලි සිතුවම වෙනුවෙනුයි ඔහු මෙලෙස කාන්තාවකට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ ඡායාරූප පෙළ නිසා ධනාගේ මිතුරෙකු වූ සමීර මධුසංඛ කවියකුත් හදලා මෙන්න මෙහෙම.

වාත්තු කළා වැනි ඉඟසුඟ හැඩය මනා
එක බැල්මකින් මුළු හදවත යනවා පිනා
හිතුවෙම සුරඟනක් බව සුරලොවින් ගෙනා
මල හත් ඉලව්වේ බැලුවම උඹනෙ ධනා

ධනංජය ඊට පිළිතුරු ලෙස කවියක් ලිව්වා මෙහෙම.

කොල්ලෙක් වෙලා මෙච්චර කල් රඟපෑවා
කෙල්ලෙක් වුණා විතරයි කවි වැල් පෑවා
කොල්ලන් හට සම තැන මේ රට නැතුවා
කොල්ලට වඩා කෙල්ලට හැම තැන ඇතුවා