පස්සෙ වැටුණා නම්

පෙබරවාරි 7, 2019

නර්තනයට මෙන්ම රංගනයට ද හපනියක වන අනූෂා දමයන්ති එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවකට ගොඩ වුණේ සජීවී වැඩ සටහනකට එකතුවන්න. හොඳින් ලක ලැහැස්ති වෙලා ඇය වැඩ සටහන ආරම්භ කරන්නට සුළු වේලාවක් තිබියදී තම අසුනේ වාඩි වුණා. ඒත් එක්කම ඇහුණේ අනූෂා කෑමොර දෙන හඬ. ඇයගේ ඇඟට අසල තිබූ උඩ ලී පෙට්ටියක් කඩන් වැටිලා. වැඩසටහනේ අලංකාරය වෙනුවෙන් පසුබිමින් තියන්නට ගෙන ආ එය අනූෂාගේ ඇඟට වැටෙන්නට පෙර ළඟ හිටපු කෙනෙක් අල්ලා ගත්තේ අනුෂාව බේරලා. ඒ ලී පෙට්ටිය තරමක සැහැල්ලු එකක් වුණත් වැඩසටහන පටන් ගත්තට පස්සේ වැටුණා නම් මොනවා වේවි ද කියලා අනූෂාට හිතුණලු.

නිශ්ශංක විජේරත්න