දමයන්තිගේ උපන් දිනයට ආ නිළි රැජන හා පිරිවර

සැප්තැම්බර් 10, 2020

සම්මානනීය රංගනවේදිනී දමයන්ති ෆොන්සේකාගේ උපන්දිනය පසුගියදා හැඳල වාසනා නේචර් පාර්ක් හිදී පැවැත්විණි. වැඩිමහල් සොහොයුරි නිළි රැජන මාලිනී ඇතුළු පවුලේ සියලුදෙනා මෙන්ම හිතුවතුන් කිහිපදෙනකු ද මේ උලෙළ සඳහා සහභාගි විය. 

මේ එහි විශේෂ අවස්ථායි.