උතුරු සුළඟ මෙම මස අගදී

අප්‍රේල් 1, 2021

 

චාමර පීරිස් නිර්මාණය කළ ඔහුගේ කුලුඳුල් සිනමාපටය උතුරු සුළඟ මෙම මස 29 සිට තිරගත වීමට නියමිතය. ඒ එල්. එෆ්. ඩී. මණ්ඩලයේ සිනමාශාලාවන්හිදීය.

සනත් ගුණතිලක, ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස්, දිල්හානි අශෝකමාලා, මීනා කුමාරි, කාවින්ද්‍යා දුල්ශානි, බිමල් ජයකොඩි, සුජානි මේනකා, රෝහණ බැද්දගේ, මොරීන් චාරුනී, ලක්ෂිත ප්‍රභාත් පතිරාජ, කසුනි කාවින්දි, නදීශානි පේලිආරච්චි, ප්‍රදීප් මානවඩු, සුලක්කනා හේරත් මෙහි චරිත මවති.

එම්. එච්. එම්. ඥානි, කපිල නවරත්න, රසිත ජිනසේන, සහ චාමර පීරිස් උතුරු සුළඟ සිනමාපටයේ නිෂ්පාදකවරුන්ය.