පියාඹන්න ආයෙත් හෙට සිට

සැප්තැම්බර් 8, 2022

 

ෂර්ලි සමරසිංහ අධ්‍යක්ෂණය කළ යු.ටී.පල්ලියගුරු තිර රචනය කොට නිෂ්පාදනය කළ පියාඹන්න ආයෙත් සිනමා පටය හෙට සිට දිවයින පුරා සිනමා ශාලාවල ප්‍රදර්ශනය ඇරැඹේ. කලණ ගුණසේකර, චමත්කා ලක්මාලි, කල්ප මුණසිංහ, පොකුරු මාලි ප්‍රනාන්දු, මාක්ස් ප්‍රනාන්දු, පහන්දි නේහාරා, සහංසා දිහංසි මීට රංගනයෙන් දායක වෙති.