අභියෝගාත්මක වසර

දෙසැම්බර් 8, 2022

තාබු බොලිවුඩයේ සිටින දක්ෂතම නිළියන්ගෙන් කෙනෙකි. ඇය දශක හතරක් පුරා චිත්‍රපට රැසකට සිය දායකත්වය ලබා දුන්නාය. මෙම වසරේ දී කාර්යබහුල වූ ඇය ද්‍රිශ්‍යම් 2 සහ භූල් භුලයියා 2 සමඟින් සාර්ථකත්වයට පත් වූවාය. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඇය ජායි හෝ, ද්‍රිශ්‍යම්, ගෝල්මාල් අගේන්, දි දි ප්‍යාර් දි වැනි චිත්‍රපට සමඟ විශිෂ්ට රංගනයන් ඉදිරිපත් කළාය.

පසුගිය දිනෙක තාබු ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වර්ධනය වන සාර්ථකත්වය සහ පසුගිය වසර එකහමාරක කාලය තුළ ඇය සැබවින්ම වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළ ආකාරය ගැන හෙළි කළාය. චිත්‍රපට සඳහා වැඩ කිරීමට කැමති ආකාරය ගැන පවා ඇය කතා කළාය. “මම එකවර චිත්‍රපට හතරක් පහක් කරමින් සිටි නිසා පහුගිය අවුරුදු එකහමාර අභියෝගාත්මක, දැඩි වසරක් වුණා. කොරෝනා වසංගතය අපට නුහුරු අත්දැකීමක් වුණා. නමුත් චිත්‍රපට කණ්ඩායම් සමඟ අපි එය සාර්ථකව ජය ගත්තා” තාබු පැවසුවාය. තාබු මීළඟට අර්ජුන් කපූර්, නසරුදීන් ෂා, රාධිකා මදෙන්, කොන්කොනා සෙන් ශර්මා සමඟින් ආසමාන් භාරද්වාජගේ කුට්ටි චිත්‍රපටයේ පෙනී සිටිනු ඇත.