සදාකාලික සිහිවටනය

දෙසැම්බර් 8, 2022

කොළඹ පැවති එක්තරා උත්සවයකදී ජනපි‍්‍රය නිළි නයනි මහේෂිකා, ඇගේ සැමියා ප්‍රවීණ ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පී සිසිර අමරබන්දු සහ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී දිපිකා ප්‍රියදර්ශනීට නිළි රැජින මාලිනි ෆොන්සේකා සමඟ ඡායාරූපයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වුණා. මෙය දිගු කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන සිටි අවස්ථාවක්. කිසිදිනෙක මොවුන් තිදෙනාටම එක්ව මෙවැනි ඡායාරූපයක් ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පිරිස් විවිධ උපහැරණ කියමින් ඡායාරූපයට සිනහමුසු මුහුණින් පෙනී සිටියේ මාලිනි ෆොන්සේකා ද කවදාවත් නැති තරම් සිනා රසගන්වමින්. මේ වෙනදා නොදුටු සිනහමුසු ඡායාරූපයේ කතාව සදාකාලික සිහිවටනයක් ලෙසයි ඔවුන් සිතන්නේ.