අපට සැදුණ අපේ ලෝකයට අලුත් මුහුණු ඕනෑ

අගෝස්තු 15, 2019

මෙරට වැඩිම චිත්‍රපට ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ සුනිල් ටී. ප්‍රනාන්දු සිය මීළඟ සිනමාපටය නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් වේ. එය නම් කොට ඇත්තේ අපට සැදුණ අපේ ලෝකය නමිනි. මගෝ ඩිගෝ ඩයි, අපේ යාළු පුංචි භූතයා, මගේ යාළු මාලු ආදී සිනමාපටයන් රැසක් අධ්‍යක්ෂණය කළ ලාල් ප්‍රියදේව සුනිල්ගේ නවතම චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලබයි. අපට සැදුණ අපේ ලෝකය සිනමා සිතුවම රංගන අවස්ථාව උදා කර දෙමින් නවක පිරිසක් සිනමාවට හඳුන්වාදීමට මෙහි අධ්‍යක්ෂ මෙන්ම නිෂ්පාදක සුනිල් ටී. අපේක්ෂා කරයි. ඔවුන් තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මෙම මස 17 වැනිදා දවස පුරා කොළඹ රිකී හෝල් ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි එම්. පී. අයි. කාර්යාලයේදී පැවැත්වෙනු ඇත. වයස් බේදයකින් තොරව නවකයන් අවශ්‍ය බැව් ඔවුහු පවසා සිටිති. රංගනයට ඇල්මක් දක්වන සියලු දෙනා හට මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එක්වන්න යැයි අපට සැදුණ අපේ ලෝකය චිත්‍රපටයේ නිර්මාණකරුවෝ විවෘත ආරාධනාවක් කරති.