ඇති යාන්තම්

අගෝස්තු 29, 2019

චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සුදේශ් වසන්ත පීරිස්ට චිත්‍රපටයක විශේෂ දර්ශනයකට ඇරැයුම් ලැබිලා. ඔහු ඒක තිබුණු හෝල් එකට ගියාට පස්සේ දන්න කියන මාධ්‍ය මිතුරෙක් මුණ ගැහුණලු. දෙන්නා පොඩි සතුටු සාමීචියක යෙදිලා එකම ළඟ ආසන දෙකක වාඩිවෙලා. ඔන්න දැන් චිත්‍රපටය පටන් ගෙන ටිකක් වෙලා ධාවනය වෙද්දී සුදේශ්ට ඇහෙනවලු ගොරවන සද්දයක්. හැරිලා බලද්දී යාළුවා හොඳට නිදිලු. දැන් මේක සුදේශ්ට හරිම කරදරයක්. ඒත් මිත්‍රයා නිසා ඉවසා වදාරගෙන හිටියලු. මොකක් හරි ශබ්දයකට මිත්‍රයා දඩස් ගලා නැගිට්ටලු. හම්මේ ඇති යාන්තම් . . . දැන් මට චිත්‍රපටය බලන්න පුළුවන්.සුදේශ්ට එහෙම කියවුණේ ඉබේටමලු.