වාසිය ඒකයි

අගෝස්තු 29, 2019

ගිරිරාජ් කෞශල්‍යට රූපගත කිරීමක් අතරතුරදී ලොකු වතුර බේසමකින් නාගන්න සිද්ධ වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දර්ශනයක් වන්ටේක් එකකින් ගන්නවා. සීන් එක වැරදුණොත් නෑව නළුවට කොණ්ඩෙ වෙලෙනකම් ඉන්න වෙනවනෙ දෙවැනි ටේක් එකට යන්න. නමුත් ගිරාට එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වුණේ නැතිලු. නෑවා කියලා තෙමෙන්න කොණ්ඩයක් තියෙන එකක් යැ. ඒක නිසා ඩිරෙක්ටර් කිව්වලු ටේක් කිහිපයකට වුණත් යමු කියලා. ගිරා නම් ඒකට කිව්වේ තට්ටයේ වාසිය කියලලු.