අකරතැබ්බ

අගෝස්තු 29, 2019

බින්දු බෝතලේගම කියලා නළුවකු ඉන්නවා. රඟපාන්නේ විකට චරිත. ඊයෙ පෙරේදා දිනෙක මේ බින්දු ලොරි බාගෙක පිටුපස එල්ලිලා යනවා දැකලා තියෙනවා කුලියාපිටිය හරියෙදි. අවට කැමරා මුකුත් තිබුණෙත් නැතිලු. වැඩි විස්තර හොයලා බලද්දි බින්දුට හරිම අකරතැබ්බයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හරියේ තිබුණු රූපගත කිරීමකට ඔහු සහභාගි වෙලා. ලැබුණු විවේකයකදී බින්දු ගිහින් ගමේ ඇවිදින්න. රූපගත කිරීම් ඉවර වුණායින් පසුව පිරිස බින්දුව හොයලා. දුරකතනයත් අමතක කරලා තමයි ඔහු ගමේ ඇවිදින්න ගිහින් තියෙන්නේ. නිෂ්පාදන කණ්ඩායම බින්දුව හොයලා හොයලා බැරිම තැන යන්න ගියාලු. ආපහු ලොකේෂන් එකට එද්දී තමයි බින්දුට තරු පෙනිලා තියෙන්නේ. ඒ හරියත් වාහන අඩු ප්‍රදේශයක්. කාටවත් කතා කරන්න දුරකතනයවත් නැහැ. ඈතින් පෙනුණලු පොඩි ලොරියක් එනවා. අත දාලා නවත්ත ගත්තම ඒකේ ඉදිරියේ කට්ටිය පිරිලලු. බින්දුට සිද්ධ වෙලා පිටිපස්සේ එල්ලිලා එන්න. අවට සිරි නරඹමින් බින්දු ලොරියේ සහායකයා වගේ නවාතැන්පොළට ආවලු.