ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා ජනහමුවට

සැප්තැම්බර් 12, 2019

ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා සිනමාපටය ඊයේ (11) සිට ඛ්ඡ්ඹ් මණ්ඩලයේ බෙදාහැරීමක් ලෙස තිරගතවීම ඇරැඹිණි. එය නිශාන්ත වීරසිංහගේ අධ්‍යක්ෂණයකි. ජනිත මාරසිංහ ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා නිෂ්පාදනය කොට තිබේ.