නූතන සිනමාවේ නිහතමානි මනමාලයා

ඔක්තෝබර් 17, 2019

නළුවකු විසින් තවත් නළුවකුව අගයන්නේ ඉතාම කලාතුරකින්. ඊයේ පෙරේදා දිනයක එහෙම සිදුවීමක් වුණා. ජනප්‍රිය නළුවකු තවත් නළුවකු ඇගයුවා. නිකම්ම නෙවෙයි. අන්වර්ථ නමක් ද එක් කරමින්. බුද්ධික ජයරත්න තමයි අගය කිරීම කළේ. ඔහු අගය කළේ නව පරපුරේ දක්ෂ සිනමා නළු අශාන් ඩයස්.

‘නුතන සිනමාවෙ නිහතමානි මනමාලයා’ බුද්ධික ඔහුට තැබුව අන්වර්ථ නම.