කෝ මයික් එක

නොවැම්බර් 28, 2019

තිසංක ගමගේ ඔබ හමුවට එන්නේ දෙරණ නාළිකාවෙන්. එහි නිත්‍ය නිවේදකයකු වන ඔහු වැඩ සටහන් කිහිපයක්ම මෙහෙයවනු ලබනවා. ඒ අතරින් කැසට් එක වැඩසටහන මේ දවස්වල ඉතාම ජනප්‍රියයි. මාසයකට වැඩසටහන් හතරක් විකාශය වෙනවා. ඒ හතරම තිසංකලා රූපගත කරන්නේ එකම දවසේ. කාලයක් රස විඳපු ගීත එක පොකුරට අහන්න ලැබෙන නිසාම කැසට් එක වටා අති විශාල රසික රසිකාවන් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ වැඩ සටහන රුපගත කරද්දී එක්තරා හේතුවක් නිසා සමහර අවස්ථා නැවත නැවත රූපගත කරන්න සිදුවනවලු. මෙහිදී සිදු වන්නේ එකම වරදක්. වරද කරන්නේ තිසංක. වරදක් කිව්වට ඒක සුන්දර වරදක්. බොහෝ රූපගත කිරීම් අවසානයේදී තිසංක නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට කියන්නේ එකම වදන් පෙළයි.

‘මචං මයික් එක ගහ ගන්න අමතක වුණා’

ඔන්න ඔය ටික අහලා ඇති වෙලා නිසා දැන් කොයිදේටත් කලින් තිසංකගේ මයික ්එක ඇඳුමට සම්බන්ධ කරලද කියලා බලනවලු.