දේශප්‍රියලාගේ පරපුර

පෙබරවාරි 20, 2020

අපේ කලා ලෝකේ දේශප්‍රියලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එක් කෙනෙක් තමයි චන්න දේශප්‍රිය. චන්න තමයි මේ දිනවල තිරගත වන යූ ටර්න් සිනමාපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ. මේ දේශප්‍රියයි දැනට සිටින ප්‍රවීණතම සහාය අධ්‍යක්ෂවරයකු වන විමල් දේශප්‍රියයි ඥාති කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ සබඳකම් ගැන කෙනෙක් කතාවෙන වගට විමල්ට ඇහිලා. විමල් සහ චන්න සහෝදරයෝ කියලා කියනවත් ඇහුණලු. ඒ කතාවට තන්හා රතී රඟා නිර්මාණය කළ නිලෙන්ද්‍ර දේශප්‍රියවත් ඇදිලා ඇවිල්ලා. දේශප්‍රියලෑ නෑදෑකම් ගැන කතා කරන කෙනා පැත්තට විමල් හැරුණලු.

මේ මම සහාය අධ්‍යක්ෂ. අනික් දේශප්‍රියලා අධ්‍යක්ෂණය කරනවා. අපේ ලොකු අයියා තමයි ස්ක්‍රිප්ට් ලියන්නේ. දන්නවද . . .

අර පුද්ගලයා විමල් දිහා බලාගෙන ඉන්නවලු ලොකු අයියා කවුද කියලා දැනගන්න.

කමල් දේශප්‍රිය. එයා තමයි අපේ ලොකු අයියා.

නිශ්ශංක විජේරත්න