විශාරද සනත් සනත් විශාරද

පෙබරවාරි 27, 2020

සංගීත් නිපුන් මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි කියපු ගමන් ඊළඟට මතක් වෙන්නේ මල්කාන්ති නන්දසිරි. මල්කාන්ති මතක් කළොත් සනත් මතක් වෙනවාමයි. එතරම්ම මේ දෙදෙනා අපට සමීපයි. ආදර්ශවත් පවුල් ජීවිතයක් ගතකරන මොවුන් දෙදෙනාගේ බැඳීමට දශක පහකුත් ඉක්මවා ගිහින්. මේ කියන්න හදන්නේ සනත් මල්කාන්ති යුවළ ගැන අතීත කතාවක්. ඒ වගේම ඒක රසවත් එකක්. මල්කාන්ති සනත් හඳුනා ගන්න කොටත් සනත් සංගීත විශාරදවරයෙක්. ඔහු තමන්ගේ නමට පෙර විශාරද කියන වචනය පාවිච්චි කළා. මුලදී මල්කාන්ති හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ ඒක සනත්ගේ නමේම කොටසක් කියලා. ඒ නිසා මල්කාන්ති සනත්ට විශාරද කියලා අමතන්නයි හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. පස්සෙලු හරියටම දැනගත්තේ විශාරද කියන්නේ ගෞරව නාමයක් කියලා.

ප්‍රසාද් සමරතුංග