සුභාවිත සංගීතයේ අරගලය

මාර්තු 5, 2020
 
සුභාවිත සංගීතය වෙනුවෙන් හැමදාම පෙනී සිටි දෙදෙනකු වන ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් සහ මහාචාර්ය කෝලිතභානු දිසානායක අයත් වන්නේ පරම්පරා දෙකකය. මේ දෙදෙනා නියැළෙනුයේ යහපත් ගීත කලාවක් පිළිබඳව එකම අරගලයකය. මේ කතාබහත් එහෙම එකක් ගැන විය හැකිය.
 
සේයාරුව - නිශ්ශංක විජේරත්න