මිහිඳු සංස්කෘතික පදනමෙන් පරිත්‍යාගයක්

මාර්තු 5, 2020

මිහිඳු සංස්කෘතික පදනම වෙනුවෙන් එදිරිසිංහ පවුලේ අනුග්‍රහයෙන් රෝද පුටු පරිත්‍යාගයක් පසුගිය දින සිදු විය. මෙම රෝද පුටුවේ පරිත්‍යාගලාභියා වූයේ ප්‍රවීණ සිනමා නිළියක වූ සමන්ති ලැනරෝල්ගේ රෝගාතුරව සිටින දියණියයි. සතිස්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහයන් අතින් සමන්ති ලැනරෝල් වෙත එම රෝද පුටුව පිරිනැමූ ආකාරය

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න