කීර්තිගේ ජීවිත කථාව හා මනමාල හැන්දෑව එළිදකී

මාර්තු 5, 2020

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී කීර්ති පැස්කුවෙල්ගේ ජීවිතය හා කලාව පිළිබඳව ලියවුණු ග්‍රන්ථය ‘සුන්දර මියුරු සරක ආනන්දනීය චාරිකාව‘ පසුගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී ජනගත කෙරිණි. එයට සමගාමීව ඔහු විසින් ගායනා කළ ගීත ඇතුළත් මනමාල හැන්දෑව ඩිජිටල් වීඩියෝ සංයුක්ත තැටිය ද එළි දැක්විණි. ග්‍රන්ථයේ කර්තෘ උපාලි කුමාරවංශය.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න