ශ්‍රියන්ත Vs ශ්‍රියන්ත

මාර්තු 5, 2020

තමන්ට තමන්ව දැකබලාගත හැක්කෙ කොහොමද. ලෙහෙසිම විදිහ තමයි කණ්ණාඩියක් ඉදිරියට යන එක. එහෙත් එහෙම නොවී ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස්ට තවත් ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් කෙනෙකු මුණ ගැසුණා. ඔහු ඩුප්ලිකේට් ශ්‍රියන්ත වටා රවුමක් කැරකුණා. එකට සිට ඡායාරූපයකුත් ලබාගත්තා. ශ්‍රියන්තට හෙමෙ තමන්වගෙ කෙනාව මුණගැහුණෙ ඉටිරූප පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේදි. මෙතන ශ්‍රියන්ත වගේම තව ජනප්‍රිය චරිත රැසකගෙ ඉටිරූප තියෙනවා.

 

නිශ්ශංක විජේරත්න