නීලමනි නැති අඩුව

මාර්තු 12, 2020

අසංග සහ නයනානන්දට මැදි වු නීලමනි හමුවන්නේ අපේ සාහිත්‍ය ලෝකයේ ප්‍රකට කෘතියක් වූ විජයබා කොල්ලයෙනි. මහගත්කරු ඩබ්ලිව්.ඒ සිල්වා සූරීන්ගේ ඒ කථාව මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න අතින් සිනමාවට එද්දි මේ ඉන්නේ නයනානන්ද, අසංග හා ඔවුන් විජයබා කොල්ලය චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් අංගරචනය කළ හර්ෂ මංජුලයි. ඒත් මෙතන නිලමනී නැහැ. විජයබා කොල්ලය ඩි.වී.ඩී.පටය එළිදුටු දා මේ කතා කරන්නේ නීලමනි ගැන වෙන්න ඇති.

සේයාරුව - නිශ්ශංක විජේරත්න