පිහිටක් ඕනෙද?

මාර්තු 19, 2020

චිත්‍රපට නිෂ්පාදක දේශමාන්‍ය සඳුන් දොලමුල්ල අසරණ වූ කලාකරුවන්ට උපකාර කිරීමේ වැඩ සටහනක් කලකට ඉහතදී ආරම්භ කළා. මෙමඟින් ඔවුනට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීමේ වැඩ පිළිවෙලකුත් තියෙනවා. සැනට් දික්කුඹුර, චන්දි රසිකා සහ සිසිර කුමාරතුංග යන කලාකරුවන් මේ වන විට ඒ වැඩ පිළිවෙළ යටතේ හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබනවා. එවැනි තවත් කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට උපකාර කරන්නයි සඳුන්ගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ සඳහා උපකාර අවැසි කලාකරුවන්ගේ කලාකාරිනියන් සිටී නම් 0771585533 / 0766063750 අමතා වැඩි විස්තර සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් අසරණව දිවි ගෙවන කලාකරුවකු නම් එම අංකයට කතාකොට ජීවිත කාලය පුරා විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම් කියන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. එමඟින් අසරණ කලාකරුවන්ගේ අසරණකම මඳක් හෝ නිමා කරන්නයි සඳුන්ගේ මේ වෑයම.

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග

නිශ්ශංක විජේරත්න