මට බලන්න බැහැ

මාර්තු 19, 2020

ලකී ඩයස් කැමැතිම බොලිවුඩ් නිළියක් ඉන්නවා. ඇය තමයි දීපිකා පදුකෝන්. දීපිකා රඟපාන බොහෝ චිත්‍රපට මඟ නොහැර නැරැඹීමට ලකී අමතක කරන්නේ නැහැ. එහෙත් මේ ළඟදී දීපිකා ඉන්න චිත්‍රපටයක් නරඹන්නේ නැතුව හිතාමතාම ලකී මඟහැරියා. ඒ චිත්‍රපටය තමයි චාපාක්. තමන්ගේ ප්‍රියතම නිළිය රඟපාන චිත්‍රපටය නරඹන්නේ නැතුව ඉන්න ඇත්තේ ඇයි. ලකී ඊට දුන්නේ කදිම පිළිතුරක්.

දීපිකා ඉතාම ලස්සන හුරුබුහුටි නිළියක්. ඇයගේ ලස්සනෙන් චිත්‍රපටය බොහොමත්ම ආලෝකවත් වෙනවා. චාපාක් එකේ දීපිකාගේ සුන්දරත්වය නැහැ. ඇය විරූපි මේකප් එකක් දාගෙනයි රඟපාන්නේ ඒ චිත්‍රපටයේ. එහෙම අවලස්සනව මට දීපිකාව දකින්නට වුවමනා නැහැ. ඒකයි චිත්‍රපටය නොබලා හිටියේ.

ප්‍රසාද් සමරතුංග

 

නිශ්ශංක විජේරත්න