ආයේ කවදා හමුවෙමුද...

ඔක්තෝබර් 15, 2020

මේ ක්ෂේත්‍රයේ ගමන් සගයෝ කොතෙක් ඇද්ද.. එකට රඟපාන, එකට ගීත ගයන එකට මිනිසුන් පිනවන එවන් සගයෝ ඔබ ඕනෑතරම් දැකලා ඇති. ටෙනී බන්දු කියන්නේ එවන් වූ දෙදෙනෙක්. මේ අය නිසා සෑහෙන්න පිරිසක් කොතෙක්නම් හිනා වෙන්න ඇත්ද.. එහෙත් අද කාටත් නොකියාම ටෙනී සමුගෙන ගොසිනි. කතාවට කියන පරිදි සංවේගය ඇත්තේ ජීවත්ව ඉන්න කෙනාටය. එකී දහමට අනුව මේ වනවිට බන්දු සමරසිංහ පසුවන්නේ තම ගමන් සගයා නැති සොවෙනි. ඔහු ඉකුත් දවසක ටෙනී සදාකාලිකව සැතපෙන සොහොන අසලට ගියේය. මොහොතක් නිහඬව උන්නේය. ඉතින් දයාබර ටෙනී. ආයේ කෙදිනක අපි මුණ ගැසෙමුද.. බන්දු සිතින් මිමිණුවේ එසේ යැයි කියා අපට සිතෙයි.