නොදන්වා ගන්න එපා

ඔක්තෝබර් 29, 2020

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා.

මගේ ගීතය මගෙන් අවසර ගන්නැතුව යූටියුබ් නාළිකා වලට දාන්න එපා..

චන්ද්‍රසේන එහෙම කියන්නේ නව පරපුරේ යූටියුබ් නාළිකා පවත්වා ගෙන යන පිරිසට. ඔය චන්ද්‍රසේන නොදැනුවත්ව ඔහුගේ ගීත පහුගිය දිනවල විවිධ යූ ටියුබ් නාළිකාව ඔස්සේ අන්තර්ජාලයට එකතු වෙලා තිබුණ. සමහරු ගීත විකෘති කරලාත් දාලා තිබුණ. මේ නිසා රසික රසිකාවන්ට හොඳ ගීත අසන්නට ලැබෙන්නේ නැති බවයි චන්ද්‍රසේන කියන්නේ. ඔහුගේ ගීත අවශ්‍ය පිරිසට ඔහුගේම චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි නමින් තියෙන යූ ටියුබ් නාළිකාව හරහා ගීත රසවිඳීන්න හැකියාව තියෙනවා.