මෙවර සිනමා කතිකාව “ඇඩ්‍රස් නෑ”

අප්‍රේල් 8, 2021

ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන හා සංස්කෘතික අංශය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන සිනමා කතිකාව 2021 දෙවන පියවර අප්‍රේල් මස 9 වන සිකුරාදා ප.ව. 2.30ට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙවර මාතෘකාව "හෙළිදරව් කිරීමේ දේශපාලන කතිකාවත" වන අතර එය සඳහා "ඇඩ්‍රස් නෑ" චිත්‍රපටය නැවත කියවීම තුළින් එය කතිකා කරයි. ප්‍රධාන දේශනය සඳහා කොළඹ විශ්ව විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ධම්ම දිසානායක මහතා සහභාගි වේ. මෙම කතිකාවතට සමගාමීව "ඇඩ්‍රස් නෑ" චිත්‍රපටිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ද කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.