හේමාල් දැන් මුහුදු යනවාලූ

අප්‍රේල් 8, 2021

වර්තමාන සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ කඩවසම් කඩවසම් රංගන ශිල්පියා ලෙස හේමාල් රණසිංහ කා අතරත් ජනප්‍රියයි. ජනප්‍රිය සේම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් වෙන හේමාල් මේ දවස්වල මුහුදු යනවාලූ. ඒ අරුණ ජයවර්ධනගේ මාරියා චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීමවලට. මේ දවස්වල චිත්‍රපටය එක්ක ගොඩක් කාර්යබහුල හේමාල් අපිට කියපු විදිහට නම් එයාගේ ජීවිතයම මාරියාලු. වෙනත් කිසිම දෙයකට අවධානයක් දෙන්න හේමාල් අකමැතිලු. අප්‍රේල් දොළොස්වැනිදා මාරියා රූගත කිරීම් අවසන් වූ පසු අනෙක් වැඩ කටයුතු ගැන බලනවා කියලයි හේමාල් අපිට කිව්වේ.