“හමාර බණවර” අසා කෝච් භාතිය සහ කෝච් කසුන් සංවේදී වෙයි

ජූලි 8, 2021

පසුගිය ඉරිදා The voice අන්තර්ජාතික වේදිකාවේ කෝච් Bnsකණ්ඩායමේ තරගකරුවෙක් රවී රොයිස්ටර් ගයන "හමාර බණවර" ගීතය ගායනා කළා. මියැදුණු පියෙකු විසින් තම පුතුට කරන ආයාචනයක් වස්තු විෂයකොට ඉරේෂා හේමමාලි විසින් රචිත මේ ගීතය සහෘද හද කම්පා කරන ගීතයක් බවට බොහෝ විචාරකයන් පැවසුවා. the voice වේදිකාවේ තරගකරුවා මේ ගීතය ගැයූ පසුව කෝච් භාතිය සංවේදී වෙමින් තමා වසර විසිඑකක් පසුපසට ගොස් ඔහුගේ පියාගේ අවසන් කටයුතු කළ දිනය සිහිපත් වූ බවත් එම අත්දැකීම සහිත කෝච් කසුන්ටත් එය දැනෙන්නට ඇතැයි පැවසුවා. කෝච් කසුන් එයට කිසිවක් නොපවසා තම දෑස් බිමට බර කරමින් නිහඬව සිටින'යුරු දකින්න ලැබුණා. කෙසේ වුවත් 'හමාර බණවර' ගීතය අසන විට පියා අහිමි වූ නොවූ සියල්ලන්ම සංවේදී වන බව නම් පැවසිය යුතුමයි.