ආචාර්ය අරෝෂට පනහයි

අගෝස්තු 12, 2021

 

චිත්‍රපට රාශියක් නිෂ්පාදනය කළ ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු පසුගියදා මතක හිටින අත්දැකීමක් ලැබුවේය. එය සිය හිතවතුන් පෙළක් විසින් රහසිගතව සංවිධානය කරන ලද ඔහුගේ පනස් වැනි ජන්ම දින සැමරුමයි. ප්‍රවේගය, මායා වැනි චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කළ සදේශ් කුමාර් ඇතුළු හිතවතුන් රැසක් විසින් මේ අපූරු උපන් දින සාදය සංවිධානය කර තිබිණ. චිත්‍රපට හා ටෙලි නාට්‍ය විසි පහකට අධික සංඛ්‍යාවකට නිෂ්පාදනයෙන් දායක වූ අරෝෂ වර්තමානයේ ලක්මා හෝල්ඩිංස් ඇතුළු සමාගම් පහක සභාපතිධුරය හොබවයි.

පවතින තත්ත්වය යටතේ කිසිදු උත්සවයක් පැවැත්වීමට සූදානම්ව නොසිටියත් අනුදැනුමකින් තොරව පැවැත් වූ මේ සාදයේ සංවිධායකයන්ට ආචාර්ය අරෝෂ ස්තූතිය පළ කළේය.