වගකීම් විරහිතව

සැප්තැම්බර් 2, 2021

 

සියලුම කොවිඩ් -19 සීමාවන් දැඩි ලෙස පිළිපදින ශෘති හසන්, මෑතකදී එන්නත් දෙකම ලබාගෙන මාස තුනකට සිනමාවෙන් දුරස් විය. පසුගිය කාලයේ සීමාවන් ලිහිල් කළ අවස්ථාවේදී නිවාඩුව සඳහා විවේක ගත් පුද්ගලයන් ගැන ඇය මෑතකදී සිය අදහස් දැක්වූවාය.

මේ අවස්ථාවේදී තමා කිසිවෙකු විනිශ්චය කිරීමට නොවන නමුත් තමාට අනුව වෛරසයෙන් ගැලවීමට හැකි යැයි සිතමින් සංචාරයේ යෙදෙන යමෙකු සිටී නම් ඔවුන් කනගාටුවට පත් විය යුතුයි. එවැනි අය බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් නොව වගකීම් විරහිතව ජනතාව අතර වෛරසය ව්‍යාප්ත කරන බව ද ශෘති පැවසුවාය. මෙම කාලයේ සෑම කෙනෙකුගේම ක්‍රියාවන් අනෙකුත් සෑම කෙනෙකුටම බලපාන බව ද ඇය පෙන්වා දුන්නාය. කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කර ගැනීමට සාමූහිකව කටයුතු කළ යුතු බවද ඇය පෙන්වා දෙන්නීය. තමාද පසුගිය කාලයට වඩා හැකි තරම් ප්‍රවේශම් වූ බව ශෘති පැවසුවාය.