ඉන්ස්ටග්‍රම් විවාහ යෝජනාව

සැප්තැම්බර් 2, 2021

සෝනක්ෂි සින්හා ද නිරන්තරයෙන් ඇගේ රසික රසිකාවන් සමඟ ඉන්ස්ටග්‍රම්හි ගනුදෙනු කරන අවස්ථා දක්නට දක්නට ඇත. අදහස් දැක්වීම් සහ පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඇය මෑතකදී ලද විවේකයක් හේතුවෙන් ඉන්ස්ටග්‍රම් හි ඕනෑම දෙයක් මගෙන් අසන්න සැසියක් පැවැත්වූවාය. එහිදි ඇයගේ රසිකයෙකු විසින් ඇයව විවාහ කර ගැනීමට අවසර ඉල්ලා සිටියේය.එම රසිකයා විසින් කළ විවාහ යෝජනාවට සෝනක්ෂි පිළිතුරු දුන්නේ "දැනට ඉන්ස්ටග්‍රම්හි විවාහ යෝජනා පිළිගන්නේ නැත" යනුවෙනි. ඒ හැරෙන්නට ඇය සිටින ස්ථානය ගැන බොහෝ දෙනා විමසා තිබේ. ඇය පවසා සිටියේ, සිය රාත්‍රී රූගත කිරීමේ කාලසටහන අතරතුර විවේකයක් ලැබූ බවයි.මේ වන විට සෝනාක්ෂි සිංහාගේ නවතම චිත්‍රපටය වූ 'භුජ්: ද ප්‍රයිඩ් ඔෆ් ඉන්දියා' අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නිකුත් විය. එහි අජේ දේව්ගන්, සංජේ දත් සහ නෝරා ෆතේහි ද ප්‍රධාන චරිත සඳහා රංගනයෙන් දායක වූහ. රිදීෂ් දේශ්මුක් සහ සකීබ් සලෙම් සමඟ ත්‍රාසජනක හාස්‍යමය චිත්‍රපටයක් වන 'කකුඩා' ඔස්සේ ද සෝනක්ෂි දැකගත හැකිවනු ඇත.