පර වුණත් සුවඳ හමන පෙටූනියා

ඔක්තෝබර් 14, 2021

 

 

"පෙටූනියා" කෙටි චිත්‍රපටය cinema Lk මගින් ඉදිරිපත් කිරීමක් වන ලක්ෂිත ප්‍රසාද්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් සහ නිසංක වෙහෙරදූවගේ නිෂ්පාදනයක් සහ තිරරචනයකි. නව පරපුරේ සම්මානනීය රංගන ශිල්පිනියක් වන සුලෝචනා වීරසිංහ මෙහි ප්‍රධාන චරිතයට පණ පොවන්නීය.

‘පෙටූනියා’ සඳහා පාදක කරගන්නේ, සමාජය විසින් නිරන්තරයෙන්ම සාකච්ඡාවට සහ සංවාදයට බඳුන් කරනා ගණිකා වෘත්තිය සමාජයීය සීමාවන්ට එකඟ නොවීම සහ මහා සමාජයෙන් ගණිකාවන් වෙනුවෙන් යෝජනා වන ජීවන විකල්පයන්හි ඇති ප්‍රායෝගික බවය.