“නීත්‍යනුකූල ඝාතනය සහ තවත් කියුබානු කෙටිකතා” පිළිගැන්වේ

ඔක්තෝබර් 21, 2021

ගත්කතුවර හෙන්රි වර්ණකුලසූරිය පරිවර්තනය කළ "නීත්‍යනුකූල ඝාතනය සහ තවත් කියුබානු කෙටිකතා " කෘතිය එළිදැක්වේ. එම කෘතියේ නවතම මුද්‍රණයේ මුල් පිටපත ශ්‍රී ලංකාවේ කියුබානු තානාපති ගරු අන්ද්‍රේ මාර්සෙලෝ ගොන්සාලේස් ගැරිඩෝ මහතා වෙත පිරි නැමූ අවස්ථාව වේ.