ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු ෆ්ලයි ලංකන් ඒෂියා හි ප්‍රධාන විධායක ධුරයට

ඔක්තෝබර් 28, 2021

චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස නමක් දිනා ඇති ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි ගුවන් යානා සමාගම වන ෆ්ලයි ලන්කන් ඒෂියා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස පත්ව ඇත. ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය උපාධියක් ඇති ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධි හයක් ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපාර පරිපාලකයෙකු වන ආචාර්ය අරෝෂ විදේශ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ද දායක වූවෙකි. අනන්‍යා, ඉඟිල්ලෙන්න ඇයි දඟලන්නේ, රූපාවතරණ, නිලංජනා, එක දවසක අපි, ගුරු ගීතය ඔහු නිෂ්පාදනයෙන් දායක වූ චිත්‍රපට අතර ඇත. ඉඩදෙන්න සූරියභානු ඔහු නිපද වූ ටෙලිනාට්‍ය වේ. වේදිකාවද අමතක නොකළ ආචාර්ය අරෝෂ නිෂ්පාදනය කළ වේදිකා නාට්‍ය වන්නේ තුනෙන් දෙකක බහුතරය, බ්‍රේකින් නිව්ස් වේදිකා ආදියයි. ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු කීර්තිමත් ආදී ආනන්දියෙකි.