නෙල්සන් සමුගනියි

නොවැම්බර් 18, 2021

ප්‍රවීණ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයකු වූ නෙල්සන් ධර්මසේන අභාවප්‍රාප්ත විය. ජනප්‍රිය ගීත රැසක් නිර්මාණය කළ ඔහු අළු යට ගිනි චිත්‍රපටයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයාය. ඉතාම ප්‍රකට වේදිකා නාට්‍යයක්වූ නෙයිනාගේ සූදුව හි සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේද නෙල්සන් විසිනි. ඔහුට සරසවිය අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.