වීණාගේ සමරු සටහන

මැයි 19, 2022

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනි වීනා ජයකොඩිට පසුගිය දිනක ඇගේ සමරු පොතට විශේෂ ඡායාරූපයක් එකතු කරගන්නට හැකි විය. ඒ චිත්‍රපට පසුබිම් ගායන ශිල්පිනියන් දෙදෙනෙකු වන ගීත කෝකිලාව ලතා වල්පොල සහ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක සමඟ ගත් ඡායාරූපයයි. මේ අහඹු මුණ ගැසීම වීනාට අතිශයින් විශේෂ වනුයේ ඇය රංගනයෙන් දායක වූ චිත්‍රපට සියල්ලටම මේ දෙදෙනාගේ හඬ මුසු වී ඇති නිසාවෙනි. වීනා මෙම ඡායාරූපය ගන්නා විට ලතා වල්පොල හා සුජාතා අත්තනායකට කියා සිටියේ මෙම ඡායාරූපය කෙදිනක හෝ මගේ මතක අතර රැදෙන අමරණීය ඡායාරූපයක් වනු ඇතැයි කියාය. එවිට ගායන ශිල්පිණියන් දෙදෙනාද කියා සිටියේ අප දෙදෙනාටද එසේ අමරණීය ඡායාරූපයක් වන බවයි.