සෙල්ෆියට කැපුණ මුහුණ කුසුම්ගේ

මැයි 19, 2022

සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩ, ශි‍්‍රයන්ත මෙන්ඩිස්, කුසුම් රේණු, කලා රසිකාවියක් වන දීප්ති සමඟ පසුගිය දිනක හිතවත් කලා ක්ෂේත්‍රයේ මිතුරකුගේ විවාහ මංගල උත්සවයකට සහභාගි වූවා. මංගල උත්සවයට ජයටම හැද පැලඳ ගිය නිසා හිතේ හැටියට පින්තූර ගැනීම සියලු දෙනාගේම විනෝදාංශයක් වුණා. එහි තම තමන් ගන්න පින්තූරවලට වඩා වෙනස්ම පින්තූරයක් ගැනීමට සේමිණීට වුවමනා වුණා. එහෙත් සෙල්ෆිය ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේ රේණුට සිදුවී ඇත්තේ ඇගේ මුහුණ නොපෙනෙන නිසා වටපිටාවට ඇස් යොමු කර උස් ආධාරකයක් සොයා ගෙන එයට නැගීමටයි. එතරම් දුකක් විඳි පසුවත් රේණුගේ මුහුණ ගත් සෙල්ෆියේ පෙනී ඇත්තේ භාගයයි. එය දුටු සියලුදෙනා කොක් හඬලා සිනාසෙන්නටම වුණා.