ජයකොඩි සෙනෙවිරත්නගේ රෝස්මරි පර්ල් හෙවත් මුතු 31 දා එළිදකී

මැයි 26, 2022

 

රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ ‘කුමාරිහාමි’, සමඟ ‘රන්සරණි’, ‘සුධාරි, ‘දිසාපාමොක්’, ‘කැලේ ගස’, ‘අක්වැල්ල’, ‘ටිකිරිහාමු’ වැනි ජනපි‍්‍රය නවකතා රැසක් රචනා කළ ජයකොඩි සෙනෙවිරත්න මහතාගේ නවතම රෝස්මරි පර්ල් හෙවත් මුතු’ නවකතාව මේ මස 31 වැනිදා පූජ්‍ය ඇස්.මහින්ද හිමි මාවතේ, දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ නව පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේ දී එළි දකී.