සරච්චන්ද්‍ර නාට්‍ය කණ්ඩායමට නවක නළු නිළියන් බඳවා ගැනේ

ජූලි 28, 2022


 
 මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනායතනයෙන් මනමේ කුමරිය, ලෝම හංස නාට්‍යයේ නව නිෂ්පාදනයේ බිරිඳ, භව කඩතුරාව නාට්‍යයේ දියණියන් දෙදෙනා සහ අත්වැල් ගායක කණ්ඩායම සඳහා නවක නළු නිළියන් තෝරා ගැනේ.
 
 ගායන හා රංගන හැකියාව ඇති මනා පෙනුමින් යුත් වයස අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අතර අයෙක් නම් ඔබේ ජීවදත්ත පත‍්‍රිකාව 0715477932 යන අංකයට අය්එි්චච කරන මෙන් සංවිධායක කමිටුව ඉල්ලා සිටිති.